ПСАЛМИ

Псалми

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3233, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4142, 4344, 45, 46, 47, 4849, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5960,  61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,  131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,  141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
Катизме (са псалмима које обухватају):

1. катизма (1-8), 2. катизма (9-16), 3. катизма (17-23), 4. катизма (24-31), 5. катизма (32-36), 6. катизма (37-45), 7. катизма (46-54), 8. катизма (55-63), 9. катизма (64-69), 10. катизма (70-76), 11. катизма (77-84), 12. катизма (85-90), 13. катизма (91-100), 14. катизма (101-104), 15. катизма (105-108), 16. катизма (109-117), 17. катизма (118), 18. катизма (119-133), 19. катизма (134-142), 20. катизма (143-150)

Нема коментара:

Постави коментар